Project ‘Speeltuin 2020’

Project ‘Speeltuin 2020’ hoe is het allemaal begonnen…
Al voor het jaar 1927 is de speeltuin opgericht. Generaties lang is de speeltuin het ‘spelende’ hart van de wijk. Wat intensief gebruikt wordt, moet op z’n tijd vervangen worden. Zo heeft de speeltuin in 1998 een renovatie ondergaan waarbij vele nieuwe toestellen geplaatst zijn. De meeste van deze toestellen zijn inmiddels dringend aan vervanging toe en ook de ruimte zelf vraagt om een renovatie.
In 2017 kwam er vanuit het speeltuin-bestuur het initiatief om de projectgroep ‘speeltuin 2020’ te starten. Deze groep enthousiaste wijkbewoners heeft eerst verschillende belangengroepen binnen de gemeente Haarlem geconsulteerd om te kijken hoe het initiatief werd ontvangen. Het initiatief kreeg de steun van stichting Haarlem Effect en zo bleek er ook groot enthousiasme voor dit project te bestaan bij de gemeente.
De toekomstvisie van de speeltuin kon worden uitgewerkt en dit heeft geresulteerd in het volgende:

“De speeltuin moet een ontmoetingsplek worden voor alle buurtbewoners, van ‘ 0 tot 100 jaar’. Centrale waarden van deze ontmoetingsplek zijn; veiligheid, geborgenheid, duurzaamheid en ontmoeting.”

Dit zou in 2020 gerealiseerd moeten zijn.

De werkgroep kon aan de slag met het maken van een plan van aanpak en alle belanghebbenden in de wijk consulteren over de plannen.

Inmiddels is ontwerp- en ingenieursbureau Carve aangehaakt. Dit bureau is gespecialiseerd in het ontwerpen en inrichten van openbare buitenruimten voor kinderen en jongeren. Zij hebben inmiddels gesproken met de projectgroep en de speeltuin bekeken.

Binnenkort (20-3) zal een afvaardiging van de projectgroep, samen met Carve, tijdens een bijeenkomst met de verschillende partijen van de gemeente, onze ideeën/plannen bespreken.
Wij hopen dat zij net zo enthousiast worden als wij, zodat wij niet alleen de speeltuin maar ook het gebouwtje en het voetbalpleintje bij het project kunnen betrekken.

Enquete
Allereerst onze dank voor alle ingevulde enquête formulieren! Naast de enquête in de wijkkrant zijn ook de leden van de speeltuin vereniging, leerlingen van de groepen 5 en 7 van de Beatrixschool, senioren uit de Blinkert en direct omwonenden benaderd om de enquête in te vullen.

Uit deze enquête is gebleken dat de speeltuin grotendeels voldoet aan de verwachtingen van de leden. Belangrijk is de wijkfunctie, beheer en onderhoud. Bij renovatie van de speeltuin zijn de voornaamste punten nieuwe speeltoestellen, een duurzame en natuurlijke inrichting en betere sanitaire voorzieningen.
Voor de direct omwonenden is het toezicht belangrijk (met name i.v.m. geluid), groenvoorzieningen en duurzaamheid. Het pleintje moet worden vernieuwd maar de reacties over samenvoegen met de speeltuin zijn verdeeld. De wijkfunctie mag worden uitgebreid als het maar niet ten koste van de rust in de wijk (geluidsoverlast) gaat.
Voor de leerlingen van de Beatrixschool zijn de voornaamste wensen een klimpark/parcours en trampoline. De wens voor kunstgras op het voetbalveld is uitgesproken door een aantal evenals de wens om in zijn algemeenheid meer ruimte te bieden aan 7+.
Tijdens de gesprekken met de senioren uit de Blinkert bleek dat er geen duidelijke behoefte is om een nieuwe ontmoetingsplek / wijkfunctie in de speeltuin te creëren.

De komende periode zullen er veel ontwikkelingen zijn rondom dit project. Wij willen u, onze mede-wijkbewoner, via deze weg en via onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/RamplaankwartierHaarlem) op de hoogte blijven houden van alle ontwikkelingen rondom het project ‘ Speeltuin 2020’. Tevens zullen er informatiebijeenkomsten worden georganiseerd.

Projectgroep
Speeltuin 2020