Donatie

Het is ook voor particulieren mogelijk een donatie te doen aan onze speeltuin. Dit kan een eenmalige donatie zijn voor de nieuwe speeltuin of een jaarlijkse donatie in de vorm van bijvoorbeeld een lidmaatschap (zie tabblad lidmaatschap) of gift.

Een gift kan gedaan worden door een bedrag over te maken op ons rekeningnummer: NL61 INGB 0651 6935 19 t.n.v. speeltuinvereniging Overveen

Wij kennen geen winstoogmerk en elke euro wordt aan de speeltuin besteed!

Indien u vragen heeft, specifieke wensen bij een gift of opmerkingen mag u altijd een email sturen naar speeltuinramplaankwartier@outlook.com