Donatie

Het is ook voor particulieren mogelijk een donatie te doen aan onze speeltuin. Dit kan een eenmalige donatie zijn voor de nieuwe speeltuin of een jaarlijkse donatie in de vorm van bijvoorbeeld een lidmaatschap (zie tabblad lidmaatschap) of gift.

Voor het realiseren van de nieuwe speeltuin is een crowdfunding opgezet, waar met naam of anoniem een donatie gedaan kan worden

Help speeltuin Ramplaankwartier! – Steunactie

U kunt er ook voor kiezen een bedrag over te maken op ons rekeningnummer: NL61 INGB 0651 6935 19 t.n.v. speeltuinvereniging Overveen

Indien u vragen heeft of opmerkingen mag u altijd een email sturen naar speeltuinramplaankwartier@outlook.com