Bestuur

Het speeltuin bestuur bestaat uit volgende wijkbewoners:

 

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op %datum% om 20.00 in het speeltuingebouw.

 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017 zijn binnenkort hier te downloaden.