Bestuur

Het speeltuinbestuur bestaat uit de volgende wijkbewoners:

 

  • Willem Voorthuijsen (aftredend Penningmeester) 
  • Ties van Dijk (Voorzitter)
  • Noortje Wassenaar (Communicatie, Secretaris)
  • Fieke Vermeer (Penningmeester, Fondsenwerving & Verhuur)

 

Het bestuur stelt zich voor