Nieuws

Op naar de nieuwe speeltuin

In dit onderdeel zullen de laatste nieuwtjes van de speeltuin Ramplaankwartier worden gedeeld. Denk hierbij aan leuke activiteiten die georganiseerd worden, vrijwilligersacties en de vernieuwing van de speeltuin!

Bedrijven omarmen ons project

De afgelopen maanden is ons team sponsoring druk aan de slag geweest om diverse lokale bedrijven te benaderen met de vraag of zij een bijdrage willen leveren aan het project “vernieuwing speeltuin ramplaankwartier”.  Met succes hebben we al diverse organisaties aan ons weten te verbinden, wij zijn deze bedrijven ontzettend dankbaar. We zijn er nog lang niet en gaan vlijtig door met het benaderen van bedrijven, mocht u een bedrijf weten dat hier mogelijk interesse in heeft bekijk dan zeker onze pagina sponsoring!

 

22-05-2021

Inmiddels is een grote groep vrijwilligers gestart met het rondbrengen van flyers in de wijk. Met behulp van deze flyers proberen zij informatie te geven over de nieuwe plannen voor de speeltuin en iedereen een kans te bieden een bijdrage te doen op onze crowdfundingswebsite.

https://steunactie.nl/actie/help-speeltuin-ramplaankwartier

Zie het aparte tabblad vernieuwing speeltuin voor meer uitleg!

Grote speeltuinschoonmaak

27-03-2021

Met de nodige flyers en facebook aandacht was het op 27 maart weer tijd voor de jaarlijkse speeltuinschoonmaak. Er was een mooie opkomst en samen met alle behulpzame wijkbewoners zijn de 2 oude schuurtjes gesloopt, is al het zand weer richting de zandbak geveegd en is er flink gesnoeid.

Dank voor een ieder die aanwezig was en op naar de zomer!